Za prahom nového veku (2000 – 2017). Od starej krásy po nové umenie 3 
Kurátor výstavy / úvodný text / biografie a katalógové údaje: Peter Markovič. Múzeum Vojtecha
Löfflera v Košiciach, Alžbetina 21, Košice, 29. jún – 3. september 2017 

STARTPOINT: PRIZE FOR EMERGING ARTISTS 2012
CENTRE FOR CONTEMPORARY ART DOX, PRAGUE, 7. 9. -  8. 10. 2012
Text: Lucia Gavulová.